(N)  Fjascho's Cat 

                      Sibir og Kurilsk Bobtail

 

         Planlagte kull i 2018 på Sibir  og Kurilien Bobtail

 

                                2019

 Kattunger i desember

N*Blindheims Casper  SIB ns 22

(N)Fjascho's Poltra  SIB ny 22

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

  

                                         

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                

 

 

 

     

     

Er du interessert så ta kontakt får en prat.