(N)  Fjascho's Cat 

                      Sibir og Kurilsk Bobtail

 

         Planlagte kull i 2019 på Sibir  og Kurilien Bobtail

Kurilien Bobtail

(N) Fjascho's Qusma vil bli pare i februar.

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

  

                                         

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                

 

 

 

     

     

Er du interessert så ta kontakt får en prat.